TIL FORSIKRINGSSELSKABER OG KOMMUNER

NY AFTALE MELLEM LÆGEFORENINGEN OG FORSIKRING & PENSION 

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har indgået en ny aftale om attester og helbredsoplysninger m.v., som er trådt i kraft per 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række af FP-attesterne ikke længere vil være et fast honorar. Vi har derfor fastsat klinikkens honorar og vilkår for udfyldelse af den pågældende attest, f.eks. betalingsfrister m.v. som anført nedenfor. 

I aftalen fremgår det, at FP-attesterne fremover vil være opdelt i to kategorier:

 1. “Egenlægeattester”:
  Det drejer sig om følgende attester:
  FP 100, FP 140, FP 402, FP 710, FP 910, Der er uændret aftalt og afregnes fortsat med fast honorar for disse attester.
   
 2. “Andre Attester”:
  Det drejer sig om følgende attester:
  FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, FP610, HIV-antistoftest.

 

Klinikkens honorering vil fra 1. april 2016 blive beregnet udfra medgået tid til opgaven og en timetakst på 2.000,- kroner pr. time  indtil andet offentliggøres her på hjemmesiden og/ eller indtil der foreligger ny aftale mellem parterne som anført ovenfor.
“Medgået tid” beregnes pr. påbegyndte 15 minutters moduler.
Dertil kommer udgifter til ekspeditionsgebyr og forsendelse, som afhænger af opgavestørrelsen.
Regninger tilsendes forsikringsselskaberne umiddelbart efter opgavens afslutning.
Betalingsfristen er 14 dage fra afsendelses datoen.

 

OPGAVER FOR KOMMUNEN.

For honorering af obligatoriske opgaver afregnes efter indgåede aftaler mellem PLO og KL/ RLTN,  hvor konsultationen medfører udfyldelse af attesten.

For ikke-obligatoriske, lægelige opgaver, som PLO ikke har indgået konkret økonomisk aftale omkring, afregnes efter ovenstående tidstakster og regler – upåagtet fremmøde status for patient. Kommunen fremsendes således regning for medgået tid – også ved udeblivelser – på denne type af opgaver.