Læge Helle 

(f.1971)

Jeg blev uddannet læge fra Århus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2010.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og har erfaring fra specialerne:
Ortopædkirurgi, Mavetarmkirurgi, Medicinske sygdomme, Børnesygdomme, Gynækologi, Obstetrik (afd for gravide og fødende), Psykiatri

Derudover har jeg gennem 5 år arbejdet hos andre praktiserende læger i Danmark.

Jeg har 2 børn.

 

Læge Christian 

(f.1976)

I 2006 afsluttede jeg min lægeuddannelse på Odense universitet.

Siden har jeg været en del ansættelser igennem, inden for forskellige specialer, på forskellige hospitaler og praksissteder, som har resulteret i en bred erfaring inden for medicinske sygdomme, børnesygdomme, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, mave-tarmkirurgi osv.

I hele forløbet har jeg ikke været i tvivl: Jeg skulle være praktiserende læge. Så efter flere års uddannelse kunne jeg med stor glæde, fra april måned 2014, kalde mig speciallæge i almen medicin.

Privat er jeg gift, bor i København og har 2 børn.

 

Læge Mette 

( f.1972 )

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2011.

Jeg har erfaring med arbejde i forskellige lægehuse i Danmark og Norge – både solopraksis og flerlægepraksis.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse på mange forskellige afdelinger:
ortopædkirurgi, mave-tarmkirurgi, medicinske sygdomme, børnesygdomme, gynækologi, obstetrik ( afd for gravide og fødsler), psykiatri.

Jeg deltager desuden løbende i supervisionsgruppe samt efteruddannelsesgruppe.
Privat er jeg gift og har 2 drenge.   

 

Læge Anne 

(f. 1982)

Jeg blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2011, og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2021.

Jeg har haft ansættelse på mange forskellige hospitalsafdelinger og hos forskellige praktiserende læger. Jeg brugte et par år på gynækologisk afdeling, inden jeg besluttede mig for at blive almen mediciner. Jeg har sidenhen haft ansættelse på onkologisk, endokrinologisk, ortopædkirurgisk, psykiatrisk og pædiatrisk afdeling.

Privat er jeg gift og har to børn.

 

Sygeplejerske Anna-Berit 

(f. 1967)

Uddannet sygeplejerske fra Hillerød i 1995.

Anna-Berit har erfaring fra hjemmeplejen/plejecenter, barsels- og børneafdeling samt intensiv. Har desuden mange års erfaring fra almen praksis.

Hun varetager konsultationer som blodprøvetagning, børneundersøgelser, vaccinationer og kronikerkontroller.

 

Sygeplejerske Nina 

( f. 1983 )

Færdiguddannet sygeplejerske i 2018.

Jeg har erfaring fra akutmodtagelsen på Rigshospitalet, hjemmeplejen og kommunalt akutteam. 

Jeg varetager blodprøvetagning, børneundersøgelser, vaccinationer, telefonkonsultationer, sårpleje samt løbende kronikerkontroller.

Privat bor jeg med min kæreste og vores to fælles børn.

 

Sekretær Lene 

(f. 1969)

Færdiguddannet lægesekretær fra Bispebjerg Hospital i 1991.

Jeg har erfaring fra lunge- og hjertemedicinsk afdeling samt organkirurgisk afdeling. Desuden har jeg arbejdet som sekretær i et farmaceutisk konsulentfirma og 11 år i lægepraksis, før jeg blev ansat hos Familielægerne.

I 2017 startede jeg på en 2-årig uddannelse som serviceøkonom og bagefter fik jeg job i rejsebranchen, men jeg savnede patienterne, så siden juni 2020 har jeg haft mit daglige virke i receptionen hos Familielægerne. 

 

Uddannelseslæge Mads Rohde Loeb

Mads har været i klinikken ½ år frem til april 2020 som led i sin speciallægeuddannelse til almen praksis. Efterfølgende var han i klinikken 1 dag pr måned i 2½ år.

Nu er han tilbage igen på daglig basis i perioden 1. oktober 2022 til udgangen af marts 2023.

 

Læge Christian Roed Ballegaard

Christian er i klinikken i forbindelse med sin efteruddannelse, før han specialiserer sig. Han er her frem til slutningen af marts 2023.