Læge Helle 

(f.1971)

Jeg blev uddannet læge fra Århus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2010.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og har erfaring fra specialerne:
Ortopædkirurgi, Mavetarmkirurgi, Medicinske sygdomme, Børnesygdomme, Gynækologi, Obstetrik (afd for gravide og fødende), Psykiatri

Derudover har jeg gennem 5 år arbejdet hos andre praktiserende læger i Danmark.

Jeg har 2 børn.

 

Læge Christian 

(f.1976)

I 2006 afsluttede jeg min lægeuddannelse på Odense universitet.

Siden har jeg været en del ansættelser igennem, inden for forskellige specialer, på forskellige hospitaler og praksissteder, som har resulteret i en bred erfaring inden for medicinske sygdomme, børnesygdomme, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, mave-tarmkirurgi osv.

I hele forløbet har jeg ikke været i tvivl: Jeg skulle være praktiserende læge. Så efter flere års uddannelse kunne jeg med stor glæde, fra april måned 2014, kalde mig speciallæge i almen medicin.

Privat er jeg gift, bor i København og har 2 børn.

 

Læge Mette 

( f.1972 )

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2011.

Jeg har erfaring med arbejde i forskellige lægehuse i Danmark og Norge – både solopraksis og flerlægepraksis.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse på mange forskellige afdelinger:
ortopædkirurgi, mave-tarmkirurgi, medicinske sygdomme, børnesygdomme, gynækologi, obstetrik ( afd for gravide og fødsler), psykiatri.

Jeg deltager desuden løbende i supervisionsgruppe samt efteruddannelsesgruppe.
Privat er jeg gift og har 2 drenge.   

 

Læge Anne 

(f. 1982)

Jeg blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2011, og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2021.

Jeg har haft ansættelse på mange forskellige hospitalsafdelinger og hos forskellige praktiserende læger. Jeg brugte et par år på gynækologisk afdeling, inden jeg besluttede mig for at blive almen mediciner. Jeg har sidenhen haft ansættelse på onkologisk, endokrinologisk, ortopædkirurgisk, psykiatrisk og pædiatrisk afdeling.

Privat er jeg gift og har to børn.

 

Sygeplejerske Mette

(f. 1965)

Jeg blev uddannet fra Rigshospitalets Sygeplejeskole i 1990. I mange år arbejdede jeg med børn, gravide, i hjemmeplejen og var leder på et plejehjem.

I 2006 startede jeg mit første job i almen praksis. Jeg startede hos Familielægerne Valby i oktober 2023.

Jeg har en bred klinisk erfaring, og varetager konsultationer indenfor prøvetagninger, vaccinationer, børneundersøgelser, graviditetskontroller, smearundersøgelser, sår, alle former for kronikerkontroller og meget mere.

Privat bor jeg med min mand, har 3 voksne børn og flere børnebørn.

 

Sygeplejerske Lisa

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2016 fra Professionshøjskolen Metropol. Jeg startede min på karriere Hvidovre Hospital på gastroenhedens akutmodtagelse, og fik sidenhen job på neonatalafdelingen. Her var jeg i 4 år, indtil jeg fik job i lægepraksis i Roskilde, hvor jeg var i 3 år.

1. august 2023 blev jeg ansat hos familielægerne Valby.

Jeg har erfaring indenfor prøvetagninger, børneundersøgelser, vaccinationer, graviditets- og kronikerkontroller, rutinesmear, amning og meget mere.

Privat har jeg 2 børn og en kæreste.

 

Sygeplejerske Cathrine

Tekst på vej

 

 

Sekretær Lene 

(f. 1969)

Færdiguddannet lægesekretær fra Bispebjerg Hospital i 1991.

Jeg har erfaring fra lunge- og hjertemedicinsk afdeling samt organkirurgisk afdeling. Desuden har jeg arbejdet som sekretær i et farmaceutisk konsulentfirma og 11 år i lægepraksis, før jeg blev ansat hos Familielægerne.

I 2017 startede jeg på en 2-årig uddannelse som serviceøkonom og bagefter fik jeg job i rejsebranchen, men jeg savnede patienterne, så siden juni 2020 har jeg haft mit daglige virke i receptionen hos Familielægerne. 

 

 

 

Uddannelseslæge Robin

Robin er i klinikken som led i sin speciallægeuddannelse til almen praksis.  Indtil foråret 2026 er han i klinikken 1 dag pr måned, derefter er han her på fuld tid i 6 måneder.

 

 

 

Uddannelselæge Ea

Ea er i klinikken i forbindelse sin sidste del af af speciallægeuddannelsen som almenmediciner.   Hun er hos os frem til slutningen af september 2024.

 

 

 

Uddannelseslæge Christine

Christine er hos os i forbindelse med sin videreuddannelse, efter hun blev færdig som læge fra Københavns Universitet i 2023. Hun er i klinikken indtil september 2024.