Læge Helle Nørskov Eriksen

(f.1971)

Jeg blev uddannet læge fra Århus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2010.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og har erfaring fra specialerne:
Ortopædkirurgi, Mavetarmkirurgi, Medicinske sygdomme, Børnesygdomme, Gynækologi, Obstetrik (afd for gravide og fødende), Psykiatri

Derudover har jeg gennem 5 år arbejdet hos andre praktiserende læger i Danmark.

Jeg har 2 børn.

Læge Christian Hastrup

(f.1976)

I 2006 afsluttede jeg min læge uddannelse på Odense universitet.

Siden har jeg været en del ansættelser igennem, inden for forskellige specialer, på forskellige hospitaler og praksis steder, som er resulteret i en bred erfaring inden for medicinske sygdomme, børnesygdomme, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, mavetarmkirurgi osv.

I hele forløbet har jeg ikke været i tvivl. Jeg skulle være praktiserende læge. Så efter flere års uddannelse kunne jeg med stor glæde, fra april måned 2014, kalde mig speciallæge i almen medicin.

Privat er jeg gift, bor i København og har 2 børn.

Læge Mette Hvitved Andersen

( f.1972 )

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2011.

Jeg har erfaring med arbejde i forskellige lægehuse i Danmark og Norge – både solopraksis og flerlægepraksis.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse på mange forskellige afdelinger:
ortopædkirurgi, mave-tarmkirurgi, medicinske sygdomme, børnesygdomme, gynækologi, obstetrik ( afd for gravide og fødsler), psykiatri.

Jeg deltager desuden løbende i supervisionsgruppe samt efteruddannelsesgruppe.
Privat er jeg gift og har 2 drenge.     
 

Læge Louise Højgaard Clausen

Tekst og billede på vej..

 

Sygeplejerske Pia Jakobsen

( f. 1965 )

Færdiguddannet sygeplejerske fra Odense i 1990.

Pia har erfaring hjemmeplejen, plejehjem, neurologisk afdeling samt akut modtagelsen.

Hun har desuden arbejdet i lægepraksis siden 1999.

Pia varetager telefonkonsultationer, blodprøvetagning, vaccinationer, sårpleje samt løbende kronikerkontroller.

Sygeplejerske Lone Le fevre

( f. 1972 )

Færdiguddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen Vejle i 2004.

Lone har stor erfaring inden for almen praksis, hvor hun har fungeret som konsultationssygeplejerske i Børkop. Yderligere har hun erfaring med børn, som uddannet sundhedsplejerske samt stilling på en børneafdeling. 

Lone varetager telefonkonsultationer, blodprøvetagning, livmoderhalsprøver, vaccinationer, børneundersøgelser, svangreforløb, sårpleje samt løbende kronikerkontroller.

Uddannelseslæge Marie Lykke

Er igang med sit uddannelsesforløb på hospitalet. For at holde kontakt til klinikken og almen praksis vil hun være tilknyttet klinikken x 1/ måned de næste 2½ år.

Uddannelseslæge Mads Rohde Loeb

Mads er i klinikken ½ år frem til april 2020 som led i sin speciallægeuddannelse til almen praksis.

Efterfølgende vil han være i klinikken 1 dag pr måned de næste 2½ år.