Læge Helle Nørskov Eriksen

(f.1971)

Jeg blev uddannet læge fra Århus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2010.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og har erfaring fra specialerne:
Ortopædkirurgi, Mavetarmkirurgi, Medicinske sygdomme, Børnesygdomme, Gynækologi, Obstetrik (afd for gravide og fødende), Psykiatri

Derudover har jeg gennem 5 år arbejdet hos andre praktiserende læger i Danmark.

Jeg har 2 børn.

Læge Christian Hastrup

(f.1976)

I 2006 afsluttede jeg min læge uddannelse på Odense universitet.

Siden har jeg været en del ansættelser igennem, inden for forskellige specialer, på forskellige hospitaler og praksis steder, som er resulteret i en bred erfaring inden for medicinske sygdomme, børnesygdomme, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, mavetarmkirurgi osv.

I hele forløbet har jeg ikke været i tvivl. Jeg skulle være praktiserende læge. Så efter flere års uddannelse kunne jeg med stor glæde, fra april måned 2014, kalde mig speciallæge i almen medicin.

Privat er jeg gift, bor i København og har 2 børn.

Læge Mette Hvitved Andersen

( f.1972 )

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2011.

Jeg har erfaring med arbejde i forskellige lægehuse i Danmark og Norge – både solopraksis og flerlægepraksis.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse på mange forskellige afdelinger:
ortopædkirurgi, mave-tarmkirurgi, medicinske sygdomme, børnesygdomme, gynækologi, obstetrik ( afd for gravide og fødsler), psykiatri.

Jeg deltager desuden løbende i supervisionsgruppe samt efteruddannelsesgruppe.
Privat er jeg gift og har 2 drenge.     
 

Læge Louise Højgaard Clausen

(f. 1976)

Uddannet fra Københavns Universitet 2003

Speciallæge i almen medicin 2015

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse i forskellige lægepraksis, samt på sygehusafdelinger specialiseret indenfor medicinske sygdomme, mavetarmkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, gynækologi, børnesygdomme og psykiatri. Derudover har jeg arbejdet på kræftafdelingen på Rigshospitalet, samt arbejdet med klinisk sexologi på Sexologisk Klinik RH. 

Fra 2015-2019 ansat som afdelingslæge indenfor misbrugsbehandling KABS, hvor jeg fortsat virker som konsulent.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Aktiv i efteruddannelsesgruppe.

Privat er jeg gift og har 4 børn.

 

Sygeplejerske Anna-Berit Wester Magnussen

(f. 1967)

Uddannet sygeplejerske fra Hillerød i 1995.

Anna-Berit har erfaring fra hjemmeplejen/plejecenter, barsels- og børneafdeling samt intensiv. Har desuden mange års erfaring fra almen praksis.

Hun varetager konsultationer som blodprøvetagning, børneundersøgelser, vaccinationer og kronikerkontroller.

Sygeplejerske Nina Kemp

( f. 1983 )

Færdiguddannet sygeplejerske i 2018.

Jeg har erfaring fra akutmodtagelsen på Rigshospitalet, hjemmeplejen og kommunalt akutteam. 

Jeg varetager blodprøvetagning, børneundersøgelser, vaccinationer, telefonkonsultationer, sårpleje samt løbende kronikerkontroller.

Privat bor jeg med min kæreste og vores to fælles børn.

Sekretær Lene Thomsen

(f. 1969)

Færdiguddannet lægesekretær fra Bispebjerg Hospital i 1991.

Jeg har erfaring fra lunge- og hjertemedicinsk afdeling samt organkirurgisk afdeling. Desuden har jeg arbejdet som sekretær i et farmaceutisk konsulentfirma og 11 år i lægepraksis, før jeg blev ansat hos Familielægerne.

I 2017 startede jeg på en 2-årig uddannelse som serviceøkonom og bagefter fik jeg job i rejsebranchen, men jeg savnede patienterne, så siden juni 2020 har jeg haft mit daglige virke i receptionen hos Familielægerne. 

 

 

Uddannelseslæge Marie Lykke

Marie er i klinikken forår og sommer 2021. Hun er igang med sin speciallægeuddannelse til almen praksis. Hun har både været tilknyttet klinikken 6 måneder for et par år siden og efterfølgende 1 gang hver måned i 2½ år, før hun kom tilbage til os i 6 måneder igen.

Uddannelseslæge Mads Rohde Loeb

Mads har været i klinikken ½ år frem til april 2020 som led i sin speciallægeuddannelse til almen praksis.

Efterfølgende er han i klinikken 1 dag pr måned i 2½ år.