Læge Helle Nørskov Eriksen

(f.1971)

Jeg blev uddannet læge fra Århus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2010.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og har erfaring fra specialerne:
Ortopædkirurgi, Mavetarmkirurgi, Medicinske sygdomme, Børnesygdomme, Gynækologi, Obstetrik (afd for gravide og fødende), Psykiatri

Derudover har jeg gennem 5 år arbejdet hos andre praktiserende læger i Danmark.

Jeg har 2 børn.

Læge Christian Hastrup

(f.1976)

I 2006 afsluttede jeg min læge uddannelse på Odense universitet.

Siden har jeg været en del ansættelser igennem, inden for forskellige specialer, på forskellige hospitaler og praksis steder, som er resulteret i en bred erfaring inden for medicinske sygdomme, børnesygdomme, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, mavetarmkirurgi osv.

I hele forløbet har jeg ikke været i tvivl. Jeg skulle være praktiserende læge. Så efter flere års uddannelse kunne jeg med stor glæde, fra april måned 2014, kalde mig speciallæge i almen medicin.

Privat er jeg gift, bor i København og har 2 børn.

Læge Mette Hvitved Andersen

( f.1972 )

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001 og blev færdig som speciallæge i almen medicin i 2011.

Jeg har erfaring med arbejde i forskellige lægehuse i Danmark og Norge – både solopraksis og flerlægepraksis.

Under speciallægeuddannelsen har jeg haft ansættelse på mange forskellige afdelinger:
ortopædkirurgi, mave-tarmkirurgi, medicinske sygdomme, børnesygdomme, gynækologi, obstetrik ( afd for gravide og fødsler), psykiatri.

Jeg deltager desuden løbende i supervisionsgruppe samt efteruddannelsesgruppe.
Privat er jeg gift og har 2 drenge.     
 

Læge Louise Højgaard Clausen

Tekst og billede på vej..

 

Sygeplejerske Pia Jakobsen

( f. 1965 )

Færdiguddannet sygeplejerske fra Odense i 1990.

Pia har erfaring hjemmeplejen, plejehjem, neurologisk afdeling samt akut modtagelsen.

Hun har desuden arbejdet i lægepraksis siden 1999.

Pia varetager telefonkonsultationer, blodprøvetagning, vaccinationer, sårpleje samt løbende kronikerkontroller.

Sygeplejerske Anna-Berit Wester Magnussen

(f. 1967)

Uddannet sygeplejerske fra Hillerød i 1995.

Anna-Berit har erfaring fra hjemmeplejen/plejecenter, barsels- og børneafdeling samt intensiv. Har desuden mange års erfaring fra almen praksis.

Hun varetager konsultationer som blodprøvetagning, børneundersøgelser, vaccinationer og kronikerkontroller.

Sekretær Lene Thomsen

(f. 1969)

Færdiguddannet lægesekretær fra Bispebjerg Hospital i 1991.

Jeg har erfaring fra lunge- og hjertemedicinsk afdeling samt organkirurgisk afdeling. Desuden har jeg arbejdet som sekretær i et farmaceutisk konsulentfirma og 11 år i lægepraksis.

I 2017 startede jeg på en 2-årig uddannelse som serviceøkonom og bagefter fik jeg job i rejsebranchen, men jeg savnede patienterne, så siden juni 2020 har jeg haft mit daglige virke i receptionen hos Familielægerne. 

 

 

Uddannelseslæge Marie Lykke

Er igang med sit uddannelsesforløb på hospitalet. For at holde kontakt til klinikken og almen praksis vil hun være tilknyttet klinikken x 1/ måned de næste 2½ år.

Uddannelseslæge Mads Rohde Loeb

Mads har været i klinikken ½ år frem til april 2020 som led i sin speciallægeuddannelse til almen praksis.

Efterfølgende er han være i klinikken 1 dag pr måned i 2½ år.